Kontakt:

Barbara
Gancarczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2016-10-05

Aktualizacja:

2017-01-04

Odsłon:

2453

Nr informacji:

13441

IV edycja projektu "Czysta Małopolska"

 
Kraków, dnia 5 października 2016r.
DW.5563.1.1.2016.GO
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo
Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2016/2017  IV edycję projektu Czysta Małopolska.
 
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby, propagowanie tematyki ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.
W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:
  1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć lub przedstawienia teatralnego dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.
  3. Konkurs na kalendarz ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2016/2017.
  4. Konferencję podsumowującą realizację projektu. 
Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon, e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Sącz –wizytator Joanna Juras, e-mail: joanna.juras@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Targ – wizytator Maria Zielińska, e-mail: maria.zielinska@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Tarnów – wizytator Bożena Nowak, e-mail bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Wadowice – starszy wizytator Barbara Gancarczyk, email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl
 
Serdecznie zapraszam nauczycieli i uczniów do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.

Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Do pobrania:
IV edycja projekty "Czysta Małopolska"
Regulamin konkursu na kalendarz ukazujący działania ekologiczne
Regulamin konkursu na scenariusz zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego ochrony zagrożonych gatunków roślin i zwierząt
Regulamin konkursu plastycznego "Twoje zdrowie zyska na ochronie środowiska"