Strona główna

Kontakt:

Jan
Pawłowski
12 448-11-45

Data publikacji:

2016-09-23

Aktualizacja:

2017-05-10

Odsłon:

57790

Nr informacji:

13421

Wojewódzkie konkursy tematyczne dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017
Konkurs informatyczny „Od algorytmu do programu”

 
Komunikaty:
                  1. Zakładanie konta na platformie konkursowej
                  2. Etap szkolny, siedziby komisji rejonowych
                  3. Informacje dla komisji szkolnych
                  4. Aktualny adres platformy konkursowej
                  5. Lista zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego
                  6. Lokalizacja etapu rejonowego
                  7. Organizacja etapu rejonowego
                  8. Lista zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
                  9. Organizacja etapu wojewódzkiego
                 10. Wyniki etapu wojewódzkiego
                 11. Uroczyste zakończenie konkursu
Materiały:
                1. Regulamin konkursu
                2. Zdania - etap szkolny
                    - dane pseudokod
                    - dane schemat
                3. Schemat oceniania-etap szkolny
                4. Zadania - etap rejonowy
                5. Schemat oceniania -etap rejonowy
                6. Schemat oceniani - etap rejonowy- po korekcie

                7. Zadania -etap wojewódzki
                8. Schemat oceniania - etap wojewódzki
                                  
 Dla organizatorów:
                 1. Protokół - etap szkolny