Kontakt:

Krystyna
Nowak
12 448-11-56

Data publikacji:

2016-09-22

Odsłon:

1275

Nr informacji:

13406

X edycja Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”


Dyrektorzy
Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w województwie małopolskim
 
Z radością informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 - ogłoszonym Rokiem Wolontariatu, Małopolski Projekt „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” po raz dziesiąty będzie realizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego we współpracy z  Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Ta cenna inicjatywa angażująca młodzież szkolną w pomoc drugiemu człowiekowi, także w bieżącym roku szkolnym, objęta została honorowym patronatem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Jestem przekonana, że idea Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” poprzez podejmowane działania zaowocuje bogactwem inicjatyw nakierowanych na ludzi potrzebujących wsparcia, ciepła serca oraz pomocnych dłoni.

Ufam, że słowa Jana Pawła II „bogatym jest nie ten, kto posiada, ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać”, będą przyświecać szlachetnym działaniom podejmowanym przez uczniów małopolskich szkół.
 
Z poważaniem
 
Małopolski  Kurator Oświaty
       Barbara Nowak
 
Do pobrania:
- Regulamin Małopolskiego Projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” na rok szkolny 2016/2017