Kontakt:

Maria
Marzec
12 448-11-30

Data publikacji:

2016-09-21

Aktualizacja:

2017-04-04

Odsłon:

32763

Nr informacji:

13399

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

 
Komunikaty:
                    
Komunikat nr 1 - informacja o realizatorze konkursu
                     Komunikat nr 2 - informacja o nowej stronie konkursu
                     Komunikat nr 3 - instrukcja dla Szkolnej Komisji Konkursowej
                     Komunikat nr 4 - instrukcja dla Szkolnej Komisji Konkursowej - aktualizacja
                     Komunikat nr 5 - lista uczniów zakwalifikowanych do części projektowej etapu
                                                         rejonowego
                     Komunikat nr 6 - informacje o pracy nad projektem
                     Komunikat nr 7 - etap rejonowy, godzina i miejsce pisania testu
                     Komunikat nr 8 - lista uczniów zakwalifikowanych do części testowej etapu
                                                         rejonowego
                     Komunikat nr 9 - lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
                     Komunikat nr 10 - organizacja etapu wojewódzkiego
                     Komunikat nr 11 - uroczyste zakończenie KWOiE
                     Komunikat nr 12 - lista laureatów i finalistów konkursu wraz z wynikami
 
Materiały:
                  
1. Regulamin konkursu wraz z zakresem wymagań
                        a. harmonogram konkursu
                        b. wzór oświadczenia rodziców
                   2. Przykład karty kodowania
                  
                   3. Protokół z etapu szkolnego
                   4. Zadania konkursowe i klucz odpowiedzi - etap szkolny
                   5. Zadania konkursowe i klucz odpowiedzi - etap rejonowy
                   6. Test i klucz odpowiedzi - etap wojewódzki
                   7. Zadanie zespołowe z materiałami - etap wojewódzki