Data publikacji:

2016-09-14

Aktualizacja:

2016-09-14

Odsłon:

1148

Nr informacji:

13365

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych „Do czego MORZE służyć morze”


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza do udziału w III edycji konkursu plastycznego o tematyce morskiej pt. „Do czego MORZE służyć może”.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18. roku życia, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.

Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt wysyłającego) do dnia 21 października 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
z dopiskiem ”Konkurs plastyczny”

Uczestnik może przesłać jedną pracę, na odwrocie której należy dokleić kartę zgłoszenia.
Karta zgłoszenia, regulamin oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: www.mgm.gov.pl/298-konkurs-plastyczny-do-czego-moze-sluzyc-morze