Kontakt:

Krzysztof
Zajączkowski
12 448-11-50

Data publikacji:

2016-07-29

Aktualizacja:

2017-03-27

Odsłon:

166300

Nr informacji:

13213

Małopolski Konkurs Biologiczny

Komunikaty:
Komunikat nr 1 – szczegółowy harmonogram konkursu
Komunikat nr 2 – obwody komisji rejonowych
Komunikat nr 3 - zmiana w Komisji Rejonowej nr 8 w Tarnowie
Komunikat nr 4 – organizacja etapu szkolnego
Komunikat nr 5 - Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego
Komunikat nr 6 - Korekta listy uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego
Komunikat nr 7 - Organizacja etapu rejonowego oraz informacja nt. wglądu do prac
Komunikat nr 8 - Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego 
Komunikat nr 9 - Organizacja etapu wojewódzkiego
Lista uczestników Małopolskiego Konkursu Biologicznego przystępujących do etapu wojewódzkiego w Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka 15 w Krakowie.
Lista uczestników Małopolskiego Konkursu Biologicznego przystępujących do etapu wojewódzkiego w ZSOI nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie
Komunikat nr 10 - Lista uczniów, którzy uzyskali tytul "Finalisty".
Komunikat nr 11 - Lista uczniów, którzy uzyskali tytuł "Laureata".
Komunikat nr 12 - Ważna informacja.
Komunikat nr 13 - Uroczyste zakończenie Konkursu.
 
Materiały:
               1. Tematyka, zakres wymagań i literatura
               2. Zadania – etap szkolny
               3. Schemat oceniania zadań – etap szkolny
               4. Informacja dotycząca literatury do etapu rejonowego
               5. Test - etap rejonowy     
               6. Schemat oceniania - etap rejonowy 
               7. Test - etap wojewódzki.
               8. Schemat oceniania - etap wojewódzki.