Kontakt:

Maria
Marzec
12 448-11-30

Data publikacji:

2016-07-29

Aktualizacja:

2017-03-23

Odsłon:

661232

Nr informacji:

13204

Konkursy dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenia:
1. Zarządzenie nr 32/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017

2. Zarządzenie nr 40/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2016 r. w sprawie organizacji ponadwojewódzkiego konkursu przedmiotowego z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów gimnazjów pod nazwą Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2016/2017

3. Zarządzenie nr 48/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 34/16 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 września 2016 r. w sprawie regulaminu konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017
                 
Regulamin:

Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2016/2017
Zał. nr 1 - harmonogram
Zał. nr 2 - zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury
Zał. nr 3 - oświadczenie rodziców
Zał. nr 4 - wzór zastrzeżenia
Zał. nr 5 - protokół - etap szkolny
Zał. nr 6 - protokół - etap rejonowy
Zał. nr 7 - protokół - etap wojewódzki
Zał. nr 8 - zaświadczenie finalisty
Zał. nr 9 - zaświadczenie laureata
 
Komunikaty:
Komunikat nr 1 - wykaz przewodniczących Komisji Wojewódzkich konkursów przedmiotowych
Konkursy: