Kontakt:

Bożena
Nowak
14 696-32-56

Data publikacji:

2016-06-29

Aktualizacja:

2016-06-29

Odsłon:

608

Nr informacji:

13125

Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2016”,

                                                                                                        Kraków, dnia  29 czerwca 2016 r.
DT. 557.9.2015.BN
 
 
               14 czerwca 2016 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2016”, który był realizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Patronat nad projektem objęli: Józef Pilch - Wojewoda Małopolski, Jacek Krupa  - Marszałek Województwa Małopolskiego, Małgorzata Mrugała – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Andrzej Potępa -  Starosta Brzeski, Janusz Kwaśniak - Wójt Gminy Borzęcin.        
         Celem spotkania było podsumowanie projektów dotyczących utrwalenia i pogłębiania wiadomości przyrodniczo–ekologicznych, budowania świadomości ekologicznej, wdrażania do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości i gminy, pobudzania wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, kształtowania aktywnej postawy i kultury ekologicznej, inspirowania dzieci, uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.
            W ramach projektu zostały zorganizowane konkursy dla szkół i przedszkoli  z województwa małopolskiego. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne mogły uczestniczyć w konkursach, które obejmowały  wiedzę oraz wykonanie pracy plastycznej, prezentację multimedialną i pisemne sprawozdanie z przedsięwzięcia ekologicznego. Dla przedszkoli przeznaczony był konkurs na plakat,  przedstawiający ekologiczne działania podejmowane  w placówce.  Do rywalizacji konkursowej zgłosiły się 93 przedszkola, 31 szkół podstawowych i 17 gimnazjów z powiatu: tarnowskiego, nowosądeckiego, brzeskiego, suskiego, bocheńskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, wielickiego, krakowskiego, miechowskiego, proszowickiego, limanowskiego, nowotarskiego, oświęcimskiego oraz z  Krakowa i Tarnowa.                
             Wiedzę i prace uczniów oraz dzieci przedszkolnych oceniała Komisja konkursowa powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w składzie Piotr Kania - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, jako przewodniczący Komisji rundy I, II i V, Bożena Nowak – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Tarnowie, jako przewodnicząca Komisji rundy III i IV oraz członkowie Komisji: Karolina Laszczak – dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Jerzy Zawartka – dyrektor  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk-Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Danuta Liszka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie, Teresa Przeklasa  -  nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Wojniczu, Magdalena Latawska-Honkisz -  nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik – nauczyciel Gimnazjum Nr 6 w  Tarnowie.
      W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczyli: Karolina Laszczak - dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Jan Musiał  – zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jerzy Zawartka – dyrektor  Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Tadeusz Żurek – zastępca Wójta Gminy Borzęcin, Adam Kwaśniak – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Agnieszka Kuk-Masiuk – przedstawiciel Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Roman Bukowski –  prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie, Krzysztof Łazowski – Łowczy Okręgu, Piotr Kania - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Cecylia Czaja -  dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym oraz dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i dzieci z małopolskich szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących i lokalnych mediów.
         Konferencję rozpoczął  w imieniu Malopolskiego Kuratora Oświaty Pani Barbary Nowak,  dyrektor  tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Pan Artur Puciłowski, witając wszystkich przybyłych  uczestników oraz gości. Pan dyrektor przedstawił krótką informację o realizacji projektu i podziękował jego współorganizatorom. Następnie głos zabrał Pan Jan Musiał - zastępca prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, który podziękował wszystkim uczestnikom projektu za duże zainteresowanie tematyką ochrony środowiska i różnorodne przedsięwzięcia podejmowane przez dzieci i młodzież szkolną w tym zakresie. W dalszej kolejności wystąpiła Pani Cecylia Czaja – pomysłodawczyni i współorganizatorka projektu, która przypomniała początki konkursu, który narodził się w Borzęcinie i miał początkowo niewielki zasięg, ale corocznie wzrastał jego poziom, a od dwóch lat dzięki zaangażowaniu Pani Urszuli Blicharz i po uzyskaniu akceptacji Małopolskiego Kuratora zyskał rangę projektu wojewódzkiego, adresowanego do przedszkoli  i  wszystkich typów szkół. 
            Kolejnym punktem podsumowania projektu były wystąpienia zaproszonych gości. Tematem, który przedstawił Pan Jerzy Zawartka, była ekologia w kontekście ochrony przyrody, natomiast Panowie Roman Bukowski i Krzysztof Łazowski zajęli się zagadnieniem „Czy myśliwy to ekolog?”.
           Po występach zaproszonych gości program artystyczny zaprezentowały dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 34 w Tarnowie oraz z Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Radłowskiej, a także uczniowie z zespołu „Borzęckie Słowiki”, który funkcjonuje przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, pod kierunkiem dyrektora szkoły  Pani Cecylii Czaja.
          Następnym punktem programu było przedstawienie wyników oraz wręczenie nagród przedstawicielom przedszkoli i szkół, które zdobyły tytuły laureatów w poszczególnych rundach i kategoriach. Podsumowania konkursu wiedzy ekologicznej i konkursu plastycznego, dokonał Pan Piotr Kania, a wyniki konkursu dotyczące prezentacji multimedialnej i sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia ekologicznego przedstawiła Pani Bożena Nowak. Nagrody, wyróżnienia i dyplomy wręczali ich fundatorzy lub osoby ich reprezentujące.
           Po wręczeniu nagród wyróżnione w projekcie szkoły i przedszkole przedstawiły swoje ekologiczne działania i prezentacje: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zakliczynie, Szkoła Podstawowa Nr 1  w Skrzyszowie  i  Gimnazjum w Laskowej.
           Na zakończenie spotkania Pan Piotr Kania – dyrektor GOK w Borzęcinie podziękował  w imieniu organizatorów wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniu i przebiegu całego projektu, a także sponsorom. Z kolei  Pan Artur Puciłowski przekazał podziękowania członkom Komisji oraz współorganizatorom, a następnie wspólnie z Panią Cecylią Czają wręczyli Statuetki zwycięskim placówkom. W Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2016” zwycięzcami zostali: Publiczne Przedszkole Nr 1 w Zakliczynie, Szkoła Podstawowa w Wilczyskach oraz Gimnazjum w Laskowej.  
 
      Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych placówek.
 
Opracowała: wiz. Bożena Nowak