Kontakt:

Marcin
Janeczek
12 448-11-53

Data publikacji:

2016-06-10

Aktualizacja:

2016-06-10

Odsłon:

3266

Nr informacji:

13074

Pilotaż programu wdrożenia nauki programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Podstawowych,
Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Województwa Małopolskiego
 
 
Dziękujemy za  udział w konferencjach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w związku z pilotażem programu wdrożenia nauki programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne. Konferencje organizowane 18.05.2016 i 7.06.2016 zgromadziły ponad 450 osób reprezentujących szkoły Województwa Małopolskiego.

Pod adresem https://dyrektor.old.kuratorium.krakow.pl/login znajduje się ankieta dla Dyrektorów szkół podejmujących w roku szkolnym 2016/2017 innowacje w zakresie wdrożenia nauki algorytmiki i programowania. Ankieta umieszczona jest bezterminowo, proszę o wypełnianie jej po otrzymaniu od nauczycieli informacji o opracowaniu innowacji. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki artystyczne (Dz.U. 2002 nr 56 poz. 506 z późn. zm), po zmianie w 2011,  innowacje pedagogiczne mogą być zgłaszane i uchwalane do realizacji przez Radę Pedagogiczną w ciągu całego roku szkolnego.
 

Treść rozporządzenia
Propozycja zmian w podstawie programowej
Założenia pilotażu