Strona główna

Kontakt:

Alicja
Szydlak
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-06-06

Odsłon:

758

Nr informacji:

13054

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.

MAŁOPOLSKI KURATOR OŚWIATY                                
Kraków, dnia 6 czerwca 2016 r.
SEPZ-II.3146.3.43.2016.SY
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r.
 
Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.
Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, którym przyznano dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 r. zobowiązane są do dostarczenia:
  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z otrzymaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku z właściwego kuratorium oświaty.
Umowy będą podpisywane od dnia 21 czerwca 2016 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój nr 247 (II piętro), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Alicja Szydlak – tel.12/448-11-18.
 
 
Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
 
Wanda Brześcińska
Dyrektor Wydziału
 
TABELA - WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT