Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-06-02

Odsłon:

412

Nr informacji:

13043

Informacja o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2016 r.

Do pobrania:

Informacja o unieważnieniu części postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2016 r.