Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2016-05-31

Odsłon:

444

Nr informacji:

13000

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2016 r.

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2016 r.