Strona główna

Kontakt:

Jan
Pawłowski
12 448-11-45

Data publikacji:

2016-04-28

Odsłon:

349

Nr informacji:

12905

Konkurs dla spółdzielni uczniowskich

                                                                                                 Kraków, 26 kwietnia 2016 r.
   
  
Dyrektorzy szkół
województwa małopolskiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
 Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy wspólnie z Fundacją Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej
oraz Gminą Raciechowice zapraszają zespoły Członków Spółdzielni Uczniowskich wraz z Opiekunami
do udziału w Konkursie na najlepszy pomysł na kampanię społeczną w społeczności lokalnej.

Nagrodą w Konkursie jest udział 16 uczniów i 2 opiekunów w tygodniowych warsztatach wakacyjnych
na temat kampanii społecznych, ekonomii społecznej, wolontariatu i ekologii organizowanych
w Raciechowicach od 2 do 8 lipca 2016 roku (Organizator pokrywa koszty uczestnictwa
m.in. nocleg, wyżywienie, materiały).

Prace konkursowe przyjmowane są do 25 maja 2016 roku do godz. 16.00 na formularzach
aplikacyjnych
zgodnie z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.spoldzielnie.org.pl.

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać kontaktując się z Agencją Rozwoju
i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy. Kontakt mailowy:
su@spoldzielnie.org.pl lub pod numerem telefonu: 12 655 10 17 lub 12 655 09 91.
 
Wszystkich zainteresowanych zachęcam do udziału w konkursie.
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak