Kontakt:

Bożena
Bryl
18 266-33-62

Data publikacji:

2016-04-26

Aktualizacja:

2016-04-29

Odsłon:

846

Nr informacji:

12901

Zaproszenie na IV Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych - Zakopane 2016

Nowy Targ, 26 kwietnia 2016 r.
DNT.557.1.5.2016.LC
 
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
 
 
      Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów i nauczycieli opiekujących się oddziałami klas mundurowych wraz z uczniami do udziału w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie w dniach 3-4 czerwca 2016 r.  na płycie Placu Niepodległości w Zakopanem.
       Celem przeglądu jest popularyzacja klas mundurowych, jako oferty edukacyjnej szkół, integracja młodzieży, prezentacja poziomu wyszkolenia młodzieży, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Przegląd jest formą rywalizacji zespołów w zakresie musztry indywidualnej i zespołowej zgodnej z regulaminem musztry Sił Zbrojnych RP.
 
 
Z poważaniem
 
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
 
 
W załączeniu:
Regulamin IV Ogólnopolskiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych