Kontakt:

Bożena
Bryl
18 266-33-62

Data publikacji:

2016-04-25

Aktualizacja:

2016-04-28

Odsłon:

1304

Nr informacji:

12897

III Podhalański Konkurs Czytelniczy Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „GÓRALSKIE CYTANIE”

DNT.557.2.3.2016.AK
Kraków, 25 kwietnia 2016 r.
Szanowni Państwo,
dyrektorzy, nauczyciele szkół
powiatu nowotarskiego, tatrzańskiego, suskiego
 
Serdecznie zapraszam

do udziału w III Podhalańskim Konkursie Czytelniczym Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej GÓRALSKIE CYTANIE”, którego celem jest między innymi kultywowanie gwary regionu, kształtowanie nawyków czytelniczych oraz postawy świadomego odbioru literatury regionalnej.

Konkurs organizowany jest przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, Instytut Humanistyczny Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Orawską Bibliotekę Publiczną w Jabłonce, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, Zespół Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych, Gminę Czarny Dunajec.

Etapy rejonowe Konkursu, zgodnie z Regulaminami, odbędą się odpowiednio:
  • 24 maja 2016 r. o godz. 900 w Zespole Placówek Oświatowych w Łapszach Niżnych, ul. Długa, 34-442 Łapsze Niżne, telefon: 18 265 93 41 (I edycja spiska)
  • 24 maja 2016 r. o godz. 900 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce, ul. Sobieskiego 13, tel. 18 26 523 79 oraz w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja, 34-480 Jabłonka, telefon:18 265 24 04 (II edycja orawska)
  • 30 maja 2016 r. o godz. 1000 w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi SPSK w Czarnym Dunajcu, ul. Kmietowicza 2, tel. 18 26 576 70 (III edycja podhalańska)
Podsumowanie Konkursu odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych regulaminach.
 
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak
 
 
W załączeniu:
 
Regulamin III Podhalańskiego Konkursu Czytelniczego Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej „GÓRALSKIE CYTANIE: