Strona główna

Kontakt:

Jan
Pawłowski
12 448-11-45

Data publikacji:

2016-04-19

Aktualizacja:

2016-04-19

Odsłon:

609

Nr informacji:

12864

Konkurs na plakat "Stop dopalaczom"

                                                                                                                        Kraków, 18 kwietnia 2016 r.
   
 
                                                                                                         
   
 
Dyrektorzy
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
Państwowa  Inspekcja Sanitarna  w ramach profilaktyki  używania dopalaczy organizuje konkurs
na plakat pod tytułem „Stop dopalaczom”. Proponowany konkurs na plakat  jest wydarzeniem
ogólnopolskim zainicjowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem konkursu jest
przygotowanie utworu artystycznego (graficznego) w formie plakatu w ramach akcji
informacyjno-edukacyjnej na temat profilaktyki ukierunkowanej na przeciwdziałanie używania
nowych substancji psychoaktywnych.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do udziału w konkursie.
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak