Kontakt:

Kazimierz
Gołas
12 448-11-44

Data publikacji:

2016-03-14

Aktualizacja:

2016-03-14

Odsłon:

643

Nr informacji:

12716

Konkurs plastyczny „Wszechświat władcą czterech żywiołów” w ramach XV Festiwalu Nauki w Krakowie

Małopolski Wicekurator Oświaty  
                                                                                                          Kraków,  10 marca 2016 r.
 
 
 
Dyrektorzy
szkół podstawowych,
województwa małopolskiego
 
 
 
Szanowni Państwo,

             w imieniu własnym i organizatorów konkursu plastycznego „Wszechświat władcą czterech
żywiołów” organizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, zapraszam dzieci z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i uczniów
klas I – III oraz klas IV – VI do wzięcia udziału w konkursie.
 
Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym, rozbudzanie ich twórczej inwencji, kształtowanie samodzielnego
i twórczego myślenia  oraz rozwijanie umiejętności prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie w terminie do 15 kwietnia 2016 r.
samodzielnie wykonanych prac konkursowych (technika dowolna).

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu pod numerem tel. (12) 662-63-72
oraz pod adresami e-mailowymi: agnieszka.folga@libpost.up.krakow.pl  lub joanna.kolakowska@libpost.
up.krakow.pl
.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach:
 www.festiwalnauki.krakow.pl lub www.bg.up.krakow.pl.

 
Z poważaniem
Małopolski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Baran