Strona główna

Kontakt:

Kazimierz
Gołas
12 448-11-44

Data publikacji:

2016-03-14

Aktualizacja:

2016-03-14

Odsłon:

598

Nr informacji:

12701

Konkurs plastyczny „Wszechświat władcą czterech żywiołów” w ramach XV Festiwalu Nauki w Krakowie

Małopolski Wicekurator Oświaty  
                                                                                                                              Kraków,  7 marca 2016 r.
 
 
 
Dyrektorzy
szkół podstawowych,
województwa małopolskiego
 
 
 
Szanowni Państwo,

             w imieniu własnym i organizatorów konkursu plastycznego „Wszechświat władcą czterech żywiołów”
organizowanego przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zapraszam dzieci
z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i uczniów klas I – III oraz klas IV – VI do wzięcia udziału
w konkursie.
 
Celem konkursu jest propagowanie i rozwijanie aktywności artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
rozbudzanie ich twórczej inwencji, kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia  oraz rozwijanie umiejętności
prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń. 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub nadesłanie w terminie do 15 kwietnia 2016 r. samodzielnie
wykonanych prac konkursowych (technika dowolna).

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu pod numerem tel. (12) 662-63-72 oraz pod adresami e-mailowymi: agnieszka.folga@libpost.up.krakow.pl lub joanna.kolakowska@libpost.up.krakow.pl.
Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach www.festiwalnauki.krakow.pl 
lub www.bg.up.krakow.pl.

 
Z poważaniem
Małopolski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Baran