Strona główna

Data publikacji:

2016-03-04

Aktualizacja:

2016-09-22

Odsłon:

5967

Nr informacji:

12693

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015