Strona główna

Data publikacji:

2016-03-01

Odsłon:

600

Nr informacji:

12686

XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2016 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

Małopolski Wicekurator Oświaty  
                                                    Kraków, 1 marca 2016 r.
 
 
 
Dyrektorzy
szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

województwa małopolskiego
 
 
 
Szanowni Państwo,

             w imieniu własnym i organizatorów XX Ogólnopolskiego Konkursu i XXXIV Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2016” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska – Białej, zapraszam uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Przeglądzie.
 
Organizatorom przyświeca myśl: „nie chcemy z literatury robić wyścigów czy zawodów sportowych”, celem Przeglądu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej, promocja laureatów.

Warunkiem udziału jest nadesłanie w terminie do 20 czerwca 2016 r. samodzielnie napisanych utworów literackich (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach. Organizatorzy nie określają tematyki i rodzaju literackiego prac.

Szczegółowych informacji udziela organizator Przeglądu pod numerem tel. (33) 499 08 33 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1700) oraz pod adresem e-mailowym: lipa@sm-zlotelany.pl . Regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.sckbest.pl .

 
Z poważaniem
Małopolski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Baran