Strona główna

Kontakt:

Krystyna
Nowak
12 448-11-56

Data publikacji:

2016-02-25

Aktualizacja:

2016-02-25

Odsłon:

665

Nr informacji:

12665

XII edycja Konkursu Papieskiego 2016 „Moje Westerplatte” – Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej

Małopolski Wicekurator Oświaty                                                                         Kraków, 25 lutego 2016 r.
 
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo,
Zapraszam Państwa Dyrektorów do rozpowszechnienia idei i zainteresowania młodzieży XII edycją Konkursu Papieskiego 2016 „Moje Westerplatte”, objętego Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Organizatorem Konkursu, którego głównym celem jest zainteresowanie młodzieży Osobą oraz bogactwem myśli i czynu Jana Pawła II, jest Fundacja „Instytut Tertio Millennio” z siedzibą w Krakowie.
Konkurs, realizowany od 8 lutego 2016 r. do 14 maja 2016 r., składa się z czterech etapów.
Skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1995 r., które w czasie trwania konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych.
Organizator Konkursu przewiduje nagrody, w tym dla Najlepszej Szkoły i Opiekuna, zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Konkursu.
Szczegółowe informacje dotyczące Regulaminu Konkursu Papieskiego 2016 „Moje Westerplatte” są udostępnione na stronie internetowej www.konkurspapieski.pl
 
Z poważaniem
Małopolski Wicekurator Oświaty
Grzegorz Baran

Do pobrania:
- Harmonogram realizacji XII edycji Konkursu Papieskiego 2016 „Moje Westerplatte”.