Data publikacji:

2016-02-25

Odsłon:

985

Nr informacji:

12662

Relacja z konferencji: „Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji między rodzicami a nauczycielami”.


Kraków, 10 lutego 2016r.
 
Szanowni Państwo,
         10 grudnia 2015 r. w auli Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli - ODN w Nowym Sączu odbyła się konferencja nt. Wspomaganie szkół w budowaniu efektywnych relacji między rodzicami a nauczycielami. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z Powiatowa Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu.
Budowanie pozytywnych relacji z rodzicami uczniów jest ważnym  aspektem pracy szkoły, a rodzice w wychowawcach i wychowawcy w rodzicach powinni odnajdywać sojuszników w wychowaniu dzieci i młodzieży, zwłaszcza przeżywających okres adolescencji. Celem konferencji było wspomaganie nauczycieli w zakresie podnoszenia ich kompetencji w budowaniu pozytywnych relacji z rodzicami uczniów. W programie spotkania znalazły się:
  1. Program Wzmacniania Rodziny - Marta Studzińska, psycholog w Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu, terapeuta uzależnień w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu oraz Anna Wójcik-Chowaniak, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Gródku.
  2. Szkoła środowiskiem wspierającym rodziców w wychowaniu dzieci - Krystyna Górka, psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.
  3. Postawy rodziców jako jeden z czynników wpływający na budowanie relacji z nauczycielami - Joanna Cięciwa, psychologa Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.
  4. Praktyczne aspekty  kontaktów z rodzicami – analiza przypadku - Magdalena Kiełbasa i Aneta Małecka - Poręba – pedagodzy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu.
  5. Rola kuratora sądowego w podejmowaniu indywidualnej interwencji w przypadku trudności wychowawczych rodziców - Artur Kobos, kurator sądowy.
Ważną częścią konferencji były przykłady dobrej praktyki, analiza przypadku oraz omówienie praktycznej roli kuratora sądowego w wspieraniu rodziny niewydolnej wychowawczo.
Korzystając ze wsparcia technicznego Wyższej Szkoły Biznesu - NLU w Nowym Sączu mamy możliwość przedstawienia Państwu obszernego skrótu konferencji w formie zapisu wideo dostępnego pod poniższymi linkami.

https://www.youtube.com/watch?v=ob55JwO7wFg
https://onedrive.live.com/redir?resid=A67302250F5DDE75!2073&authkey=!ALkXHnR3a4XKlAg&ithint=video%2cmp4