Kontakt:

Jan
Pawłowski
12 448-11-45

Data publikacji:

2016-02-18

Aktualizacja:

2016-02-18

Odsłon:

558

Nr informacji:

12610

Międzypowiatowy Turniej Sportowo – Profilaktyczny „ Młodzi i bezpieczni” dla uczniów gimnazjum

SEPZ-II.031.2016.SE                                                                                Kraków, 18 lutego 2016 r.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów
z  powiatów tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, brzeskiego i bocheńskiego

 
 
            serdecznie zapraszam uczniów gimnazjów do udziału w Międzypowiatowym Turnieju
Sportowo – Profilaktycznym „Młodzii bezpieczni” oraz konkursie spektakli profilaktyczno-edukacyjnych.
Głównym celem turnieju jest zachęcenie uczniów klas III gimnazjum do pogłębienia wiedzy
o bezpieczeństwie oraz roli profilaktyki zdrowotnej w kształtowaniu postawy dbałości o kondycję
psychofizyczną. Turniej odbędzie się 15 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Współorganizatorem wydarzenia jest Starostwo
Powiatowe w Tarnowie. Szkoły mogą zgłosić swój udziałw konkursie, wypełniając formularz
zgłoszeniowy i przesyłając go do ZSOiZ w Gromniku w terminie do 26 lutego 2016 r.
Patronat honorowy nad Turniejem objął Małopolski Kurator Oświaty, a patronat medialny pełnią: 
radio RDN Małopolska, Tarnowska TV, portal Pogórze24, Extra Galicja, Tygodnik Miasto i ludzie,
Regionalny portal informacyjny Miasto i Ludzie, Miesięcznik i portal regionalny Tarnów .in

Gala finałowa połączona z happeningiem,  podsumowanie konkursu  oraz wręczenie nagród
odbędzie się 1 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jana Pawła II  w Gromniku. Na zwycięzców czekają cenne nagrody.
 
Szczegółowe informacje na temat organizacji konkursów określone są w regulaminach zamieszczonych
na stronie http://zsoiz.gromnik.pl/2016/02/16/miedzy-powiatowym-turnieju-sportowo-profilaktycznym-mlodzi-i-bezpieczni/


Z poważaniem

Małopolski Wicekurator Oświaty

Grzegorz Baran