Strona główna

Kontakt:

Jadwiga
Bogucka
12 448-11-59

Data publikacji:

2016-02-15

Odsłon:

556

Nr informacji:

12593

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2016”

Kraków, 8 lutego 2016 r.
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
 
Zapraszamy
do wzięcia udziału w III edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. W konkursie mogą brać udział dzieci do 13. roku życia. Jury konkursu wybierze laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 5 – 9 lat oraz 10 – 13 lat. Do konkursu można zgłaszać projekty w następujących kategoriach:
  • wynalazki lub inne rozwiązania techniczne,
  • gry planszowe lub komputerowe. 
Z nadesłanych zgłoszeń jury wybierze po 8 projektów (4 wynalazki/inne rozwiązania techniczne, 4 gry planszowe/komputerowe) w każdej
z  kategorii wiekowych, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu. Spośród tych prac konkursowych jury wybierze:
  • po 1 zwycięskim wynalazku lub innym rozwiązaniu technicznym w każdej z kategorii wiekowych, których autorzy otrzymają nagrody Urzędu Patentowego RP w wysokości 500 zł brutto oraz tytuły Szkolnego Ambasadora Wynalazczości 2016,
  • po 1 zwycięskiej grze planszowej lub komputerowej w każdej z kategorii wiekowych, których autorzy otrzymają nagrody Urzędu Patentowego RP w wysokości 500 zł brutto oraz tytuły Szkolnego Ambasadora Wynalazczości 2016,
  • 1 wynalazek lub inne rozwiązanie techniczne, które zostanie wyróżnione statuetką Światowej Organizacji Własności Intelektualnej,
  • 1 grę planszową lub komputerową, która zostanie wyróżniona nagrodą specjalną zapewnioną przez Polską Akademię Dzieci. 
Zachęcamy dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli, opiekunów i nauczycieli do wspierania dzieci podczas prac nad projektami konkursowymi. Wszystkie placówki/szkoły, które zgłoszą projekty uczniów do konkursu i zostaną zakwalifikowane do II etapu, dostaną Dyplomy Ambasad Szkolnych Wynalazców.
Projekty konkursowe należy nadsyłać na adres:
Polska Akademia Dzieci
ul. Subisława 10
Gdańsk 80-354
z dopiskiem Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2016
Prace należy przesłać do 17 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowe warunki wzięcia udziału w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” zostały zawarte w regulaminie. Rozstrzygnięcie konkursu oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 maja 2016 r. w siedzibie Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, pl. Defilad 1 (budynek Pałacu Kultury i Nauki).
Wszelkie dodatkowe pytania należy kierować na adres:e-mail: anna.k.kotlowska@gmail.com lubambasadorszkolnejwynalazczosci@gmail.com.
 
Do udziału w III edycji konkursu dla małych wynalazców i konstruktorów „Ambasador Szkolnej Wynalazczości” zapraszają:
 
Urząd Patentowy R P Polska Akademia Dzieci Muzeum Techniki i Przemysłu NOT
Oraz
Grzegorz Baran
Małopolski Wicekurator Oświaty