Strona główna

Kontakt:

Beata
Palmowska
12 448-11-54

Data publikacji:

2016-02-10

Odsłon:

714

Nr informacji:

12576

II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "W kręgu poezji łagrowej więźniarek obozu KL Ravensbruck"

Dyrektorzy gimnazjów                                                                                                                                   Kraków, 9 lutego 2016r.
i szkół ponadgimnazjalnych  
województwa małopolskiego

 
Szanowni Państwo,

     W ramach projektu edukacyjnego „O tym nie można zapomnieć…. – spotkania z kobietami, które przeszły piekło obozów i łagrów” Instytut Pamięci Narodowej wraz z Miastem Ruda Śląska organizują II Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „W kręgu poezji łagrowej więźniarek obozu KL Ravensbruk”, dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
     Celem konkursu jestm.in. popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück a także zapoznanie z losami więźniarek, aby pamięć o ich martyrologii przetrwała w pamięci kolejnych pokoleń.

Proszę o rozpropagowanie informacji o konkursie i zainteresowanie nim uczniów i nauczycieli z Państwa szkół.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie Instytutu Pamięci Narodowej:
http://pamiec.pl/pa/edukacja/konkursy/ogolnopolskie/w-kregu-poezji-lagrowej/15555,II-ogolnopolski-konkurs-recytatorski-quotW-kregu-poezji-lagrowej-wiezniarek-KL-R.html