Data publikacji:

2016-01-22

Odsłon:

596

Nr informacji:

12519

Konkurs na komentarz organizowany w ramach Miesiąca Języka Ojczystego


Szanowni Państwo,
 
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia, Kołem Naukowym Metodyki Polonistycznej UJ, Stowarzyszeniem Polonistów, Fundacją na rzecz Muzeum Języka Polskiego i Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego organizuje od 21 lutego do 21 marca 2016 roku Miesiąc Języka Ojczystego. Jednym z wydarzeń w ramach tego przedsięwzięcia jest konkurs na komentarz  skierowany do uczniów gimnazjów.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy w postaci oryginalnego, nagranego przez uczestników filmu prezentującego komentarz wygłaszany „na bieżąco” do dowolnego wydarzenia sportowego, kulturalnego lub związanego ze światem mody (wymyślonego lub rzeczywistego). Czas nagrania nie może przekroczyć 3 minut. Pracę konkursową może wykonywać maksymalnie dwóch uczniów, zgłoszonych przez opiekuna drogą elektroniczną (adres e-mail: miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com) do 21 lutego 2016 roku. Zgłoszenie powinno zawierać pracę konkursową oraz wypełniony przez opiekuna formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 2). W temacie wiadomości należy podać: „Konkurs na komentarz, nazwa szkoły”.

Jury nagrodzi trzy prace, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, których rozdanie nastąpi 21 marca 2016 roku w ramach zakończenia obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. O rozdaniu nagród laureaci konkursu zostaną poinformowani najpóźniej 11 marca 2016 roku.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym regulaminie (Załącznik nr 1).Ewentualne pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: miesiac.jezyka.ojczystego@gmail.com. 


Załącznik nr 1 - Regulamin konkursu
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy