Kontakt:

Bożena
Walczak
12 448-11-25

Data publikacji:

2016-01-15

Aktualizacja:

2016-02-15

Odsłon:

888

Nr informacji:

12493

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji

Kraków, 15 stycznia 2016 r.

Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele
gimnazjów województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo,


    serdecznie zapraszam do udziału w Małopolskim Konkursie Wiedzy o Chorwacji, który jest organizowany z okazji 25-lecia niepodległości Republiki Chorwacji przypadającego w 2016 roku.
 
Organizatorem konkursu jest Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie przy współudziale Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Małopolskiego Kuratora Oświaty. Patronat nad konkursem obejmuje Marszałek Województwa Małopolskiego. Organizator  Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji wystąpi o patronat nad całością konkursu do Prezydenta Republiki Chorwacji.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów gimnazjów województwa małopolskiego na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia.
 
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów gimnazjów województwa małopolskiego.

Poniżej zamieszczam regulamin konkursu oraz informacje dotyczące jego organizacji.

Koordynatorem działań w ramach konkursu w Kuratorium Oświaty w Krakowie jest pani wizytator Bożena Walczak - tel. (12) 448 11 25 email: bozena.walczak@kuratorium.krakow.pl


Gorąco  zachęcam do udziału w konkursie.
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Oświadczenie

List Konsula Honorowego Republiki Chorwacji