Kontakt:

Artur
Puciłowski
14 696 32 51

Data publikacji:

2016-01-14

Aktualizacja:

2017-01-30

Odsłon:

6570

Nr informacji:

12483

"Szkoła Promująca Zdrowie" - zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat.

 
 

Aktualne materiały do pobrania:
1.  Etapy tworzenia "Szkoły Promującej Zdrowie".
2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci: 3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu SzPZzałącznik 3
4.  Nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie : 5.  Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie :
  • Procedura nadawania Krajowego Certyfikatu SzPZ – załącznik 6   
  • Wniosek o nadanie Krajowego Certyfikatu SzPZ załącznik 7 
 
6.  Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie :   7. Koordynatorzy sieci Szkół Promujących Zdrowie.
8. Baza szkół i placówek promujących zdrowie.
9.  Dobre Praktyki:  Materiały pomocnicze: 
  1. "Szkoła Promująca Zdrowie" – zasady przynależności do sieci Szkół Promujących Zdrowie – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
  2. Przedszkole promujące zdrowie. Propozycja koncepcji i standardów.