Kontakt:

Urszula
Blicharz
14 696 32 64

Data publikacji:

2016-01-14

Aktualizacja:

2016-01-25

Odsłon:

8193

Nr informacji:

12482

"Szkoła Promująca Zdrowie" - zmiany w procedurze ubiegania się o wojewódzki i krajowy certyfikat.

         Kraków, 14 stycznia 2016 r.
 
DT.557.1.1.2016.KO
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych  

 
 
      W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w zakresie standardów „Szkoły Promującej Zdrowie” zachęcamy do zapoznania się z aktualną dokumentacją dotyczącą wdrażania i realizowania projektu.
      Doceniając różnorodne i systematyczne działania szkół w zakresie edukacji zdrowotnej, serdecznie zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do współpracy w gronie Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
      W załączeniu przedstawiamy wzór dokumentacji, jaką należy złożyć aby uzyskać certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Zapraszamy do zapoznania się z  nią i z aktualnym stanem sieci Szkół Promujących Zdrowie ze stycznia 2016 r. oraz z przykładami dobrych praktyk.
    Jednocześnie zachęcamy do korzystania z oficjalnej strony www.ore.edu.pl. gdzie znajdziecie Państwo pomocne materiały oraz bieżące informacje, dotyczące działań prozdrowotnych w szkołach i placówkach przy realizacji założeń Sieci Szkół Promujących Zdrowie zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 
      Placówkom realizującym Program życzymy owocnej, dalszej wytrwałości w pracy, a nowe placówki zapraszamy do podjęcia starań o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu. Cieszymy się, że grono szkół promujących zdrowie stale się powiększa!   
 
 
 
Małopolski Kurator Oświaty                                       Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie
 Aleksander Palczewski                                                                    Urszula Blicharz            
 

Do pobrania:
1.  Etapy tworzenia "Szkoły Promującej Zdrowie".
2.  Dokumenty, które należy złożyć w celu przystąpienia do sieci: 3.  Roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu SzPZzałącznik 3
4.  Nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie : 5.  Nadanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie :  
6.  Autoewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie :   7. Koordynatorzy sieci Szkół Promujących Zdrowie.
8. Baza szkół i placówek promujących zdrowie.
9.  Dobre Praktyki:  Materiały pomocnicze: 
  1. "Szkoła Promująca Zdrowie" – zasady przynależności do sieci Szkół Promujących Zdrowie – zmiany od 1 stycznia 2016 r.
  2. Przedszkole promujące zdrowie. Propozycja koncepcji i standardów.