Strona główna

Kontakt:

Bożena
Walczak
12 448-11-25

Data publikacji:

2016-01-12

Aktualizacja:

2016-08-11

Odsłon:

1114

Nr informacji:

12465

Arkusz zgłoszenia dobrej praktyki

                                                                                             Kraków, 12 stycznia 2016 r.
 
 
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo,
Zapraszam do upowszechniania propozycji nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, promowania osiągnięć organizacyjnych i metodycznych realizowanych w szkołach i placówkach naszego województwa, wymiany doświadczeń oraz prezentowania innowacji pedagogicznych i eksperymentów jako przykładów dobrej praktyki.
Dobre praktyki realizowane w Państwa szkołach i placówkach proszę zgłaszać w sposób podany poniżej:
 
 
Arkusz dobrej praktyki powinien być przygotowany i przesłany w wersji elektronicznej i pocztą tradycyjną:
  • Formularz w postaci elektronicznej, jako plik PDF (o rozmiarze do 5MB) należy przesłać na adres: bozena.walczak@kuratorium.krakow.pl z podaniem w temacie: Dobra praktyka_nazwa szkoły.
  • Formularz w tradycyjnej formie musi być podpisany przez koordynatora projektu oraz dyrektora instytucji.
  • Formularz w tradycyjnej formie należy wysyłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków
z dopiskiem: Dobra praktyka
 
 
Mając na uwadze wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki zwracam Państwa uwagę, aby zgłaszane przykłady dobrych praktyk stanowiły inspirację dla innych szkół i placówek do podejmowania ciekawych działań edukacyjnych.
Najciekawsze praktyki będą prezentowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie
w zakładce Dla szkół i placówek/Dobre praktyki.
Mam nadzieję, że Państwa pasja i pomysłowość zainspiruje inne szkoły i placówki do stosowania innowacyjnych rozwiązań sprzyjających osiąganiu wysokich wyników w nauczaniu i wychowaniu.
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 
 
Do pobrania:
Arkusz zgłoszenia dobrej praktyki