Kontakt:

Barbara
Gancarczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2015-11-30

Aktualizacja:

2015-11-30

Odsłon:

1443

Nr informacji:

12318

Szczegółowy harmonogram działań w ramach III edycji projektu „Czysta Małopolska”


Szczegółowy harmonogram działań w ramach III edycji projektu „Czysta Małopolska”:

 
Działanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni
 
  1. Upowszechnienie na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie działań w ramach III edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska”
zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie 9 października 2015 r. Delegatura KO w Wadowicach
  1. Konkurs plastyczny dotyczący ochrony powietrza, wody i gleby pt. „Środowisko ponad wszystko” dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
przekazanie przez Dyrektorów do właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie prac plastycznych wykonanych przez dzieci lub uczniów -  do 29 lutego 2016r.
 
 
 
29 lutego 2016 r.
 
 
Etap rejonowy –
poszczególne Delegatury
31 marca  2016r.  
Etap wojewódzki – Delegatura KO w Wadowicach
 
  1. Konkurs na scenariusz zajęć dla dzieci/uczniów z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych
przekazanie przez nauczycieli do właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie scenariuszy zajęć 31 marca 2016r.
 
Etap rejonowy – poszczególne Delegatury
 
30 kwietnia 2016r. Etap wojewódzki – Delegatura KO       w Wadowicach
  1. Konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych lub przedstawienia teatralnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii dla nauczycieli gimnazjów          
przekazanie przez nauczycieli do właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie scenariuszy zajęć lub przedstawienia teatralnego 31 marca 2016 r.
 
Etap rejonowy – poszczególne Delegatury
30 kwietnia 2016r. Etap wojewódzki – Delegatura KO w Wadowicach
 
  1. Konkurs dla przedszkoli i szkół na folder informacyjny ukazujący działania ekologiczne w roku szkolnym 2015/2016 w ramach projektu „Czysta Małopolska”             
przekazanie przez Dyrektorów do właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie folderów informacyjnych  
30 kwietnia 2016r.
 
 
Etap rejonowy – poszczególne Delegatury
31 maja  2016 r.  
 
Etap wojewódzki – Delegatura KO w Wadowicach
 
 
  1. Konferencja podsumowująca                   III edycję projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” oraz wręczenie dyplomów i nagród
 
konferencja dla Dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nagrodzonych dzieci, uczniów i nauczycieli
 
 
czerwiec 2016 r. Delegatura KO w Wadowicach
 
  1. Prezentacja podsumowania III edycji projektu ekologicznego „Czysta Małopolska” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie:
  • zdjęć nagrodzonych prac plastycznych dzieci i uczniów,
  • nagrodzonych scenariuszy zajęć edukacyjnych i scenariuszy teatralnych,
  • zdjęć nagrodzonych folderów informacyjnych z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
zamieszczenie na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie informacji podsumowującej projekt 20 lipca 2016 r. Delegatura KO w Wadowicach