Strona główna

Kontakt:

Jan
Pawłowski
12 448-11-45

Data publikacji:

2015-11-03

Odsłon:

955

Nr informacji:

12218

Konkursy tematyczne "Rozwinąć skrzydła - pamiętając o przeszłości"

                                                                                     Łużna, dnia 26 października 2015 r.
 
 
   Szanowni Państwo
   Dyrektorzy
   szkół podstawowych i gimnazjów
   powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
 
 
W  2016 roku będziemy obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski oraz spotkanie młodych
z Ojcem Świętym Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie Chrztu Polski
radykalnie wpłynęło na losy polskiego narodu, Państwa i Kościoła, dlatego skłania nas to
do szczególnej refleksji nad problemem tożsamości narodowej młodego pokolenia XXI wieku,
które objął szczególną troską Św. Jan Paweł II.
W związku z tymi wydarzeniami odbędą się różnego rodzaju konkursy tematyczne organizowane 
  przez Zespół Szkół w Łużnej w ramach III edycji przedsięwzięcia „Rozwinąć skrzydła
- pamiętając o przeszłości”
adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
na terenie powiatu gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, które patronatem obejmuje
Wójt Gminy Łużna, Małopolski Kurator Oświaty, Biskup Tarnowski, Marszałek Województwa Małopolskiego
i Wojewoda Małopolski.
Zwracam się z prośbą o poparcie powyższej inicjatywy i włączenie się w obchody1050 rocznicy
Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, poprzez udział uczniów w konkursach pod opieką nauczycieli.
Tematem przewodnim jest hasło:„ZACHOWAĆ PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ”
oraz słowa Św. Jana Pawła II:
„Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem
w sercu i z modlitwą na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem
duchowej siły naszych ojców”

 
Propozycje konkursów:
  1. Konkurs Piosenki  „Polska moich marzeń” - repertuar obejmuje współczesne utwory poświęcone
    ojczyźnie, ludziom z nią związanym, tematowi patriotyzmu jak również osobie św. Jana Pawła II
    - wielkiego patrioty, uczestnicy: uczniowie gimnazjum.
  2. Konkurs Wiedzy Historycznej
I  kategoria:   „Kto  Ty  jesteś?  Od  legendy do tożsamości  narodowej”, uczestnicy: uczniowie szkoły
podstawowej kl. IV-VI.

   II kategoria : Polska w chrześcijańskiej rodzinie państw  europejskich, uczestnicy: uczniowie   gimnazjum.
3. Konkurs Plastyczny
   I kategoria: „Pocztówka z mojej Ojczyzny”, uczestnicy: uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VI
    II kategoria : Tematyka: –„ Szukałem Was, a Wy  przyszliście do mnie”. Jan Paweł II - papież  młodych,
uczestnicy: uczniowie   gimnazjum.
4. Konkurs literacki –  „Zachować pamięć i tożsamość”, tematyka: Tożsamość narodowa Polaków w literaturze,
 uczestnicy: uczniowie  gimnazjum.
 
Regulaminy powyższych konkursów i formularze zgłoszeń są dostępne na stronie internetowej szkoły
www.zsluzna.iap.pl.
Zwracam się z prośbą o przesłanie zbiorczego formularza zgłoszenia szkoły, która weźmie
udział w przedsięwzięciu poprzez przystąpienie do wybranego konkursu na adres
konkursy_ojczyzna@wp.pl do 15 grudnia 2015 r.
Podsumowanie wszystkich konkursów odbędzie się 5 czerwca 2016 r. o g. 17:00 p
odczas uroczystego podsumowania przedsięwzięcia.
 
Adres do korespondencji:
Zespół Szkół w Łużnej
38-322 Łużna 723
adres e-mail  :    konkursy_ojczyzna@wp.pl
 
              Z poważaniem
             Monika Skrobot
Dyrektor Zespołu Szkół w Łużnej