Strona główna

Data publikacji:

2015-10-22

Aktualizacja:

2015-10-22

Odsłon:

674

Nr informacji:

12175

"Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana" - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

                                                                                                              Kraków, 22 października 2015 r.
 
Dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Konfucjusza w Krakowie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku do lat 18 z całej Polski do udziału w VI edycji konkursu „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana".

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania chińską historią i kulturą wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główną nagrodą w konkursie dla 3 osób z największą ilością punktów jest uczestnictwo w wakacyjnym tygodniowym obozie językowym w Chinach wraz z przelotem (latem 2016 r.). Nagrodami dodatkowymi dla finalistów oraz przygotowujących ich nauczycieli są roczne i semestralne kursy języka chińskiego w Instytucie Konfucjusza w Krakowie oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

Konkurs „Chiny od Konfucjusza do Jackie Chana" będzie się składał z dwóch etapów: w pierwszej części uczniowie napiszą test. W drugim etapie dziesięcioro uczestników, którzy osiągną najwyższe wyniki w teście, będzie odpowiadało na dwa pytania z listy zagadnień umieszczonych na stronie organizatora.

Konkurs odbędzie się 12 grudnia 2015 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zgłoszenia należy przesyłać do 1 grudnia 2015 r. pocztą na adres Instytutu, faxem na nr 12 422-87-16, e-mailem na adres: instytut.konfucjusza@uj.edu.pl lub osobiście przynieść do siedziby Instytutu.

Formularz zgłoszeniowy, regulamin oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie
www.instytutkonfucjusza.uj.edu.pl
 
 
Z poważaniem
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty