Kontakt:

Bożena
Nowak
14 696-32-56

Data publikacji:

2015-10-13

Aktualizacja:

2016-03-21

Odsłon:

2498

Nr informacji:

12117

WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY "EKOSZKOŁA 2016", "EKOPRZEDSZKOLE 2016"

Kraków, dnia 18 marca 2016 r.
DT.557.9.2015.BN
 
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych

województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2015/2016  WOJEWÓDZKI PROJEKT  EKOLOGICZNY  „EKOSZKOŁA  2016”, „EKOPRZEDSZKOLE 2016”.
 
Patronat nad projektem objęli:
Wojewoda Małopolski,
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
Starosta Brzeski,
Wójt Gminy Borzęcin

Projekt  ma na celu:
 • utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych,
 • budowanie świadomości ekologicznej,
 • wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości, gminy,
 • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego,
 • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
 • inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,
 • prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii,
 • przygotowanie projektu zmian w swojej miejscowości dla ochrony środowiska.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony Turniej Ekologiczny rozgrywany w IV rundach:
 1. Konkurs z wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 2. Konkurs szkół na plakat w formie pracy plastycznej
 3. Sprawozdania pisemne i prezentacje multimedialne z przebiegu działań
 4. Plan przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub  miejscowości
Dla przedszkoli  - Konkurs na plakat pod nazwą  „EKOPRZEDSZKOLE 2016”
 
Koordynatorami działań w ramach projektu są Bożena Nowak  - wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Tarnowie, tel. (14) 696-32-56, email: bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl, oraz Cecylia Czaja - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, tel. (14) 684-66-33.
 
Regulamin projektu i  harmonogram  działań  jest zamieszczony  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Edukacja ekologiczna” oraz w poniższym załączniku
 
 
 Regulamin i harmonogram działań wojewódzkiego projektu ekologicznego EKOSZKOŁA 2016, EKOPRZEDSZKOLE 2016