Kontakt:

Barbara
Gancarczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2015-09-21

Aktualizacja:

2015-10-09

Odsłon:

2169

Nr informacji:

12018

III edycja projektu "Czysta Małopolska"

                                                                                                      Kraków, dnia  21 września 2015r.
DW.5563.5.2015.GO
 
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo 
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2015/2016  III edycję projektu Czysta Małopolska.
 
            Projekt ma na celu   zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży województwa małopolskiego w zakresie selektywnej gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, wody i gleby,  propagowanie ścieżek dydaktycznych oraz tematyki dotyczącej odnawialnych źródeł energii, a także podnoszenie osobistej odpowiedzialności za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami.
            W ramach projektu Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadzi:
  1. Konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów „Środowisko ponad wszystko”.
  2. Konkurs dla nauczycieli na scenariusz:
  1. zajęć dla dzieci lub uczniów szkół podstawowych z wykorzystaniem ścieżki ekologicznej,
  2. zajęć edukacyjnych dla uczniów gimnazjum lub przedstawienia teatralnego dotyczącego odnawialnych źródeł energii.
  1. Konkurs na folder informacyjny ukazujący działania ekologiczne w przedszkolu lub szkole w roku szkolnym 2015/2016.
  2. Konferencję podsumowującą realizację projektu. 
 
Koordynatorami działań w ramach projektu w Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz poszczególnych Delegaturach Kuratorium Oświaty są następujący wizytatorzy:
Kuratorium Oświaty w Krakowie – starszy wizytator Mirosława Malmon, e-mail: miroslawa.malmon@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Sącz  - wizytator Joanna Juras, e-mail: joanna.juras@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Nowy Targ – wizytator Maria Zielińska, e-mail: maria.zielinska@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Tarnów - wizytator Bożena Nowak, e-mail bozena.nowak@kuratorium.krakow.pl
Delegatura Wadowice - starszy wizytator Barbara Gancarczyk, email: barbara.gancarczyk@kuratorium.krakow.pl

Serdecznie zapraszam  nauczycieli i uczniów do udziału w tym projekcie. Mam nadzieję, że udział w projekcie będzie inspiracją do tworzenia interesujących prac.
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 
Do pobrania :  

III edycja projektu "Czysta Małopolska"
Regulamin konkursu na folder informacyjny
Regulamin konkursu na scenariusz zajęć - dotyczących odnawialnych źródeł energii
Regulamin konkursu na scenariusz zajęć z wykorzystaniem ścieżki dydaktycznej
Regulamin konkursu plastycznego