Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2015-06-19

Odsłon:

762

Nr informacji:

11660

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.