Kontakt:

Urszula
Blicharz
14 696 32 64

Data publikacji:

2015-06-18

Aktualizacja:

2015-06-23

Odsłon:

901

Nr informacji:

11650

Podsumowanie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015”

                                                                                             
                                                                                                    
                                                                                                               Kraków, 18 czerwca 2015 r.
DT.557.6.2014.KO
           
                                                        
 
Szanowni Państwo,
 
        12 czerwca 2015 r. w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyła się konferencja podsumowująca Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015” realizowany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie i Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Patronat nad imprezą objęli: Jerzy Miller - Wojewoda Małopolski, Marek Sowa -Marszałek Województwa Małopolskiego, Jerzy Zawartka – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 
      Celem spotkania było  podsumowanie projektów dotyczących utrwalenia i pogłębienia wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, kształtowania aktywnej postawy i kultury ekologicznej, budowania świadomości ekologicznej oraz inspirowania uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.
      W ramach projektu został zorganizowany konkurs wiedzy, prezentacji i projekt ekologiczny adresowany do wszystkich typów szkół w Małopolsce (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) oraz konkurs na plakat pod nazwą  „Ekoprzedszkole 2015” przeznaczony dla wszystkich przedszkoli z województwa małopolskiego. Do konkursu zgłosiły się 73 przedszkola, 31 szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów z Małopolski
       Wiedzę i pracę uczniów oceniała komisja konkursowa  powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w składzie: Piotr Kania – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – jako przewodniczący Komisji etapu I i II; Urszula Blicharz – dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie – jako przewodnicząca Komisji etapu III i IV oraz członkowie komisji: Agnieszka Kuk-Masiuk – Europejskie Centrum Ochrony Środowiska, Agnieszka Nowak – Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Patrycja Łabuz-Walczak – specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Danuta Liszka – nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, Regina Łabuda - Mróz - nauczyciel Publicznego Gimnazjum nr 2 w Tarnowie, Marek Kalafarski – nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych w Tarnowie, Magdalena Latawska-Honkisz – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 14 i Gimnazjum nr 6 w Tarnowie, Anna Batko - nauczyciel Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie, Jolanta Żeleźnik - nauczyciel Gimnazjum Nr 6 w Tarnowie.
      Komisja oceniała merytoryczną wiedzę, prezentację, projekty edukacyjne, plakaty i sprawozdania uczestników biorących udział w projekcie.
        W uroczystym podsumowaniu projektu uczestniczyli: Aleksander Palczewski -Małopolski Kurator Oświaty, Agnieszka Jeleń – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa reprezentująca Starostę Powiatu Tarnowskiego, Janusz Kwaśniak – Wójt Gminy Borzęcin, mjr Roman Gwiżdż – reprezentujący Komendanta Placówki Straży Granicznej, Dagmara Tomasik – Prezes Europejskiego Centrum Ochrony Środowiska, Krzysztof Majka – inżynier nadzoru Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, Patrycja Łabuz-Walczak – specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Marian Boraca – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, Kinga Białek – Dyrektor Zespołu Szkół w Borzęcinie, Piotr Kania – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, Alicja Czerwińska – Franek – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie, Cecylia Czaja – nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym.
     Konferencję rozpoczęła Pani Urszula Blicharz - dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie witając uczestników konferencji  i znamienitych gości. Pani dyrektor podziękowała współorganizatorom oraz pomysłodawczyni projektu - Pani  Cecylii Czaja  nauczycielce Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dolnym oraz Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Tarnowie, który przygotował wystawę prac konkursowych. Pani Blicharz przypomniała początki konkursu, który narodził się w Borzęcinie i do tej pory przeznaczony był wyłącznie dla uczniów szkół podstawowych, ale po uzyskaniu akceptacji Małopolskiego Kuratora został rozszerzony na całe województwo i adresowany jest do wszystkich typów szkół.
      Następnie głos zabrał gospodarz Gminy Borzęcin - Panu Janusz Kwaśniak, który wyraził ogromną radość, że „idea konkursu, która narodziła się w małej, wiejskiej szkole, liczącej zaledwie kilkudziesięciu uczniów ewaluowała i rozszerzyła się na całe województwo”. Wójt pogratulował uczniom pasji odkrywania bogactw środowiska fauny i flory, a organizatorom podziękował za zaangażowanie i poniesiony trud.
     Gościem konferencji był również Pan Krzysztof Majka – inżynier nadzoru Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska, który zwrócił uwagę uczestników konferencji na wciąż niepełną świadomość ludzi na temat przyrody, wynikającą z faktu jej  nieustannej ewolucji i zmian. Przypomniał również, że wszyscy jesteśmy elementami przyrody i wpływamy na zmiany w niej zachodzące.
     Po wystąpieniach zaproszonych gości program artystyczny zaprezentowali uczniowie z zespołu „Borzęckie Słowiki” funkcjonującego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym, którym od lat opiekuje się Pani Cecylia Czaja.  
      Następnie głos zabrała Pani Patrycja Łabuz – Walczak st. specjalista ds. edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, która wystąpiła z prelekcją nt. „Parki krajobrazowe województwa małopolskiego” i przedstawiła zebranym najpiękniejsze parki krajobrazowe Małopolski.
       Po interesującym wykładzie głos zabrał Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty, który podziękował uczniom za piękne prace oraz nauczycielom za trud wspierania i inspirowania uczniów do tak pozytywnych działań jakimi są projekty ekologiczne. Kurator zwrócił również uwagę, że aby żyć w zdrowym i czystym świecie musimy sami o niego zadbać, a zwycięzcami są wszyscy, którzy podejmują to wyzwanie. Małopolski Kurator Oświaty złożył również uczniom życzenia mądrego i bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się wakacji.    
      Po wystąpieniu Kuratora wyróżnione w projekcie szkoły prezentowały swoje ekologiczne działania: Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej, Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie, Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
Następnie dzieci i młodzież obecna na uroczystym podsumowaniu projektu miała możliwość zdobycia atrakcyjnych upominków w przeprowadzonym quizie z zakresu ekologii i parków krajobrazowych.
      Na koniec spotkania Pan Piotr Kania - dyrektor GOK w Borzęcinie dokonał podsumowania wyników konkursów z wiedzy ekologicznej, konkursu plastycznego i fotograficznego, a Pani Urszula Blicharz podsumowała konkurs na projekt, scenariusz i prezentację z działań ekologicznych, po czym wręczono Statuetki i nagrody zwycięskim oraz wyróżnionym placówkom. W Wojewódzkim Projekcie Ekologicznym „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015” zwyciężyło Publiczne Przedszkole w Ołpinach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborowie oraz  Publiczne Gimnazjum w Woli Radłowskiej. Pan Piotr Kania podziekował komisji konkursowej, Patronom za udzielone wsparcie, sponsorom, którzy przekazali środki finansowe na zakup nagród oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego przedsięwzięcia ekologicznego. Pokreslił również, że dzięki zaangażowaniu tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie z dyrektor Urszulą Blicharz na czele Wojewódzki Projekt Ekologiczny „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015” zyskał nową jakość.
Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu Straży Granicznej.
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 
  
W załączeniu: 
Wyniki konkursów w ramach Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego „Ekoszkoła, Ekoprzedszkole 2015” 
Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej 
Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej