Strona główna

Kontakt:

Alicja
Szydlak
12 448-11-18

Data publikacji:

2015-06-12

Odsłon:

1054

Nr informacji:

11625

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.

Małopolski Kurator Oświaty
Kraków, dnia 12 czerwca 2015 r.
SEPZ-II.3146.3.42.2015.SY
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r.
 
Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.
Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego, którym przyznano dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 r. zobowiązane są do dostarczenia:
  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z otrzymaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku z właściwego kuratorium oświaty.
Umowy będą podpisywane od dnia 24 czerwca 2015 roku w Kuratorium Oświaty
w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój nr 017 (parter), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Alicja Szydlak – tel.12/3921410.


Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Jolanta Mączka
Dyrektor Wydziału


Do pobrania:
Tabela