Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2015-06-12

Odsłon:

1004

Nr informacji:

11618

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.

Małopolski Kurator Oświaty                                                   Kraków, dnia 12 czerwca 2015 r.
 
SEPZ-II.272.3.2015.MT
 
 
 
 
Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego
 
 
 
W nawiązaniu do pisma SEPZ-II.272.3.2015.MT z dnia 26 maja 2015 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.
Przekazane wykazy dzieci zostały przyporządkowane każdemu organizatorowi.
 
W związku z tym uprzejmie proszę o:
  • zapoznanie się z załączoną tabelą dotyczącą organizatorów, miejsc i terminów wypoczynku dla dzieci z każdej gminy,
  • skontaktowanie się z odpowiednim organizatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu dzieci na kolonii oraz przekazanie ich rodzicom dzieci,
  • skompletowanie i przesłanie do właściwego dla gminy organizatora wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku.
 
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerami telefonów: 12 392 14 13, 12 392 14 19.
 
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski

Tabela: "Podział dzieci z poszczególnych gmin województwa małopolskiego, które skorzystają w roku 2015 z wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego"