Kontakt:

Małgorzata
Wajda
12 448-11-59

Data publikacji:

2015-06-11

Odsłon:

2842

Nr informacji:

11616

Stanowisko MEN w sprawie obowiązkowej nauki języka obcego nowożytnego

Stanowisko MEN w sprawie obowiązkowej nauki języka obcego nowożytnego dotyczące obowiązkowej nauki języka obcego nowożytnego dla dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.