Kontakt:

Maria
Krysakowska
12 448-11-29

Data publikacji:

2015-04-17

Aktualizacja:

2017-01-02

Odsłon:

7409

Nr informacji:

11406

Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli posiadających akredytację w województwie małopolskim


Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli posiadających akredytację w województwie małopolskim - stan na 20 maja 2016 r.