Strona główna

Kontakt:

Małgorzata
Morawska
12 448-11-18

Data publikacji:

2015-04-03

Odsłon:

897

Nr informacji:

11325

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.

Do pobrania:

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2015 r.