Strona główna

Kontakt:

Grażyna
Samborek
12 448-11-38

Data publikacji:

2015-03-31

Odsłon:

621

Nr informacji:

11297

Etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

                                                                                 Kraków, dnia 30 marca 2015  r.
 
 
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Opiekunowie, Uczniowie
województwa małopolskiego
 
           
 
Uprzejmie informuję, że etap wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II odbędzie się
w dniu 10 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00. Konkurs zostanie przeprowadzony w salach
Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1.
Proszę o wcześniejsze przybycie przed rozpoczęciem konkursu w celu rejestracji uczestników.
Przypominam o obowiązku posiadania przez uczniów legitymacji szkolnej oraz przyborów do pisania.
 
 
 
 
Grażyna Samborek
Przewodnicząca
Komisji Wojewódzkiej