Strona główna

Kontakt:

Mirosława
Malmon
12 448-11-46

Data publikacji:

2015-03-26

Aktualizacja:

2015-03-25

Odsłon:

720

Nr informacji:

11284

Konkurs "Polska wieś w oczach młodych"

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie (gmina Głowaczów, powiat Kozienice) zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu "Polska wieś w oczach młodych". Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do nauczycieli i uczniów gimnazjów wiejskich z terenu całego kraju. Mogą również uczestniczyć w nim uczniowie szkół miejskich pochodzący z terenów wiejskich lub zainteresowani w/w tematyką). Jego ideą jest poznanie historii najbliższej okolicy, pokazanie piękna krajobrazu wiejskiego, pielęgnowanie tradycji regionalnych, uświadomienie młodzieży, ze wieś może być właściwym miejscem do realizacji swoich pasji i zainteresowań.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: prezentacja multimedialna "Dawniej i dziś - przemiany ostatniego ćwierćwiecza na polskiej wsi" oraz fotografia "Polska Wieś w zimowej odsłonie". Realizowane tematy związane są ze zdobywaniem wiedzy o kulturze, pięknie, tradycji, historii, twórczości, miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego regionu. Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli mogą stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno- metodycznych.

Termin nadsyłania prac upływa 11 kwietnia 2015 roku.
Karta zgłoszenia i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej szkoły:
http://zso-brzoza.psis.edu.pl
Prace oraz kartę zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na adres:
Dorota Kurzawa
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzózie, ul. Aleja Lipowa 4, 26- 903 Głowaczów (z dop. Konkurs).