Kontakt:

Zygmunt
Ormaniec
33 873-13-24

Data publikacji:

2015-02-10

Aktualizacja:

2015-02-10

Odsłon:

1379

Nr informacji:

11093

VI edycja Konkursu „Małopolska-moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna”

 DW.5563.3.2015.ZO                                                                                Kraków, 9 lutego 2015 r.
 
 
Dyrektorzy 
szkół i przedszkoli województwa małopolskiego

 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej organizujemy już po raz szósty konkurs Małopolska - moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
 
Adresatami konkursu są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu województwa małopolskiego.
 
Udział w konkursie polega na zaplanowaniu i zrealizowaniu przez szkołę lub przedszkole - we współpracy z władzami samorządowymi i instytucjami partnerskimi – przedsięwzięć z zakresu historii, kultury i przyrody regionu.
 
Dla laureatów przewidziane są - w uznaniu działań kształtujących tożsamość młodego pokolenia Polaków - certyfikaty CIVIS ET PATRIA. W konkursie uhonorowane zostaną małopolskie gminy, w których szkoły najlepiej przygotowują dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym regionu oraz kształtują w sposób nowoczesny postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów.
 
Szkoła zgłasza swój udział w konkursie poprzez wypełnienie do 31 marca 2015 r. formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.
 
Szanowni Państwo, zwracam się z gorącą prośbą o zachęcenie nauczycieli i wychowanków do udziału w konkursie, który pozwoli popularyzować wiedzę o Małopolsce oraz budować poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.
 
Formularz rejestracyjny
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie organizacji VI edycji Konkursu „Małopolska – moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna” dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin Konkursu