Strona główna

Data publikacji:

2015-01-29

Aktualizacja:

2015-01-29

Odsłon:

1018

Nr informacji:

11023

Akcja "Dni Przyjaciół Lasu 2015"

Kraków, 29 stycznia 2015 r.
 
 
Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół i placówek oświatowych
województwa małopolskiego
 
 
Szanowni Państwo,
 
Towarzystwo Przyjaciół Lasu zaprasza do włączenia się w akcję „Dni Przyjaciół Lasu 2015”. Głównym punktem przedsięwzięcia będą lokalne uroczystości i spotkania w dniach 20 – 25 kwietnia 2015 r. oraz Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu, które odbędzie się 23 kwietnia br. w kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
Wydarzenia te poprzedzone zostaną czterema ogólnopolskimi konkursami, w których mogą uczestniczyć uczniowie w różnym wieku. Szczegóły dotyczące „Dni Przyjaciół Lasu 2015” oraz konkursów znajdują się na stronach internetowych:
www.tpl.org.pl
www.przyjacielelasu.org.pl
www.ypef.eu/poland
 
„Dni Przyjaciół Lasu 2015” objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. List Pana Prezydenta można przeczytać tutaj.
 
Pogłębianie wiedzy o przyrodzie i polskich lasach oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych i proekologicznych celem ochrony wspólnego dobra – ojczystej przyrody i polskich lasów to sprawa warta zaangażowania.
 
 
Z poważaniem
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty