Strona główna

Data publikacji:

2015-01-27

Aktualizacja:

2015-01-27

Odsłon:

993

Nr informacji:

10999

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "ENERGIA Przyszłości"


                                                                                                               Kraków, 26 stycznia 2015 r.
 
Dyrektorzy,
Nauczyciele i Uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych
 
Szanowni Państwo,

Grupa ENERGA zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski do udziału w czwartej edycji konkursu „ENERGIA Przyszłości”. W tym roku organizatorzy stawiają przed uczestnikami pytanie: „Czy da się zmagazynować energię?”

Do konkursu mogą przystąpić zespoły ze szkół w całej Polsce składające się z 3 uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem. Zgłoszenia można dokonać przez stronę www.actaenergetica.org.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap 1. polega na przygotowaniu przez zespół pracy pisemnej pt. „ENERGIA Przyszłości. Czy da się zmagazynować energię?”. Termin ich nadsyłania upływa 6 marca 2015 r.
W etapie finałowym pięć zespołów, których prace zostaną ocenione najwyżej, zaprezentuje swoje projekty. Finałowe prezentacje odbędą się  17 kwietnia 2015 roku w Gdańsku. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a ich szkoły  otrzymają nagrody pieniężne.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Gdańska. Patronami konkursu są: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Politechnika Opolska.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej www.actaenergetica.org

 
Z poważaniem
Aleksander Palczewski
Małopolski Kurator Oświaty