Kontakt:

Elżbieta
Kowalczyk
33 873-13-24

Data publikacji:

2015-01-15

Aktualizacja:

2015-05-07

Odsłon:

1372

Nr informacji:

10959

Regulamin Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej organizowanego w ramach II edycji projektu "Szlakiem Małopolskiej Solidarności"

                                                                                                       Kraków, dnia 15 stycznia 2015r.
 
 
DW.5563.1.2015.KW
 
 
Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
województwa małopolskiego
 
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie we współpracy z  Regionem Małopolski NSZZ „ Solidarność” oraz  Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Wadowicach organizuje, w ramach II edycji projektu „ Szlakiem Małopolskiej Solidarności, Małopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej „Powstań Polsko”.
 
Celem Festiwalu jest upamiętnienie 35 rocznicy powstania „ Solidarności” w Polsce oraz prezentacja pieśni patriotycznych wartościowych pod względem historycznym i artystycznym.
 
Udział w festiwalu mogą wziąć: soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno- instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach. Festiwal adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
Materiały dźwiękowe wraz ze zgłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2015 r. osobiście lub pocztą, na adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Lwowska 24; 34-100 Wadowice, z dopiskiem „FESTIWAL”
 
 
Serdecznie zapraszam  do udziału w tym Festiwalu.
 
 
Z poważaniem
Małopolski Kurator Oświaty
Aleksander Palczewski
 
 
Regulamin Małopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej