Strona główna

Data publikacji:

2014-12-02

Odsłon:

1199

Nr informacji:

10758

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka Polskiego
pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty
 
„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”

Dane organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza 31-328 Kraków, ul. Stachiewicza 33, tel: 12-637-49-04, fax: 12-636-22-19, www.sp113.ovh.org
e-mail: sekretariat113@wp.pl
 
Cele konkursu:
• rozpowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat gramatyki języka ojczystego;
• kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych  źródeł;
• promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach humanistycznych i ich rozwijanie;
• ukazanie aktywności intelektualnej, jako źródła osobistej satysfakcji.
 
Kategoria wiekowa - szkoła podstawowa – kl. IV-VI.
 
Zakres materiału:
1. Wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące, w tym zdania i równoważniki zdań.
2. Analiza składniowa zdań pojedynczych i złożonych współrzędnie i podrzędnie.
3. Związki wyrazów w zdaniu, w tym rola podmiotu i orzeczenia, części zdania.
4. Odmienne i nieodmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne.
5. Związki znaczeniowe między wyrazami, związki frazeologiczne.
6. Budowa słowotwórcza wyrazów.
7. Rodzaje głosek.
 
Szczegółowy przebieg konkursu:
• Konkurs ma formę pisemnego testu.
• Zadania będą miały charakter otwarty i zamknięty
• Termin konkursu 11.02. 2015 roku, godzina 9.00.
• Miejsce - Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie,  ul. Stachiewicza 33.
• Zgłoszenia, zawierające imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły, prosimy przesyłać faxem do organizatora do 4 lutego 2015 roku.
• Szkołę może reprezentować maksymalnie 3 uczniów, wyłonionych w eliminacjach szkolnych, które należy przeprowadzić we własnym zakresie.
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych laureatów konkursu: Imienia, nazwiska oraz nazwy szkoły. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Ustalenia jury są ostateczne.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: szamto@wp.pl