Kontakt:

Krystyna
Srebro
14 696 32 55

Data publikacji:

2014-11-28

Aktualizacja:

2015-01-07

Odsłon:

1914

Nr informacji:

10741

WOJEWÓDZKI PROJEKT EKOLOGICZNY „EKOSZKOŁA 2015” , „EKOPRZEDSZKOLE 2015”

Kraków, dnia 27 listopada 2014r.
DT. 557.6.2014.RR
 
 
Państwo Dyrektorzy
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
województwa małopolskiego
 
Szanowni Państwo
 
Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie i Publiczna Szkoła Podstawowa
w Borzęcinie Dolnym organizują w roku szkolnym 2014/2015 WOJEWÓDZKI PROJEKT  EKOLOGICZNY  „EKOSZKOŁA  2015”, „EKOPRZEDSZKOLE 2015”
Projekt  ma na celu:
 • utrwalenie i pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych,
 • budowanie świadomości ekologicznej,
 • wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojej miejscowości,
 • pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego,
 • kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej,
 • inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,
 • prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii,
 • przygotowanie projektu zmian w swojej miejscowości dla ochrony środowiska.
W ramach projektu zostanie przeprowadzony Turniej Ekologiczny rozgrywany w IV rundach:
 1. Konkurs z wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska
 2. Konkurs szkół na plakat w formie pracy plastycznej lub  jedną   pracę fotograficzną
 3. Sprawozdania pisemne i prezentacje multimedialne z przebiegu działań
 4. Plan przedsięwzięcia ekologicznego na terenie swojej szkoły lub  miejscowości

Dla przedszkoli  - Konkurs na plakat pod nazwą  „EKOPRZEDSZKOLE 2015”
 
Koordynatorami działań w ramach projektu są Krystyna Srebro - Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Delegatura w Tarnowie, tel. (14) 696-32-55, email: krystyna.srebro@kuratorium.krakow.pl;
Cecylia Czaja - Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dolnym, tel. (14) 684-66-33.
 
Regulaminy poszczególnych konkursów i plan działań w ramach projektu zamieszczone są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Edukacja ekologiczna” oraz w poniższych załącznikach.